Svenska bilsportförbundets årsmöte 2016

 Posted by on 17 april, 2016 at 12:34
Apr 172016
 

Denna helg har utskottet varit i Stockholm och deltagit i SBFs årsmöte.

Under lördagen hade vi genomgång av vad som händer och har hänt inom förbundet.

Vi var där allihop, så som rådsdelegater, distriktsordföranden, utskott och förbundsstyrelse.

Vi gick igenom om LoTS vad som ligger i kanalen, regelboken vad händer i närtid och framtid.

Miljö och säkerhet gicks igenom samt enkla tävlingsformer.

Distrikten redovisade sitt arbete om Vision 2020.

Söndagen hade RFs ordförande Björn Eriksson föreläsning om sitt arbete som ordförande i RF och Hans Söderström hade föredrag om sin cup, Krutcupen och enkla tävlingsformer.

Därefter tog årsmötet vid och det avhandlades snabbt utan långvariga diskussioner.

//Utskottet