Protokoll

 Posted by on 17 december, 2012 at 09:45
 

Här presenterar vi innevarande års utskottsprotokoll samt senaste genomförda RB-konferens protokoll. Föregående års protokoll finns att hämta på sidan arkiv.

Utskottsprotokoll Senaste RB-konferen Övrigt
 Bilsport Online RB-Konferens 2013   Utredning RB eget förbund